13/09/2016

He karanga, he oranga!

He aha taku mana?
He mana tuku iho nō ngā tūpuna!
He aha taku reo?
He mana tuku iho, he arero tūpuna!
He aha taku mahi?
He tauwhiro, he arataki i ngā tikanga a ngōku tūpuna e, ka tau!
Ko Liana Poutu rāua ko Te Ingo Ngaia i Muru Raupatu Marae
Waingōhia ana te whakaputa o tēnei whakaaraara i a au hei urupare atu i te kaupapa, “He aha tā te karanga ki te whakarauora i tō tātou Māoritanga?” Kia rāhuitia e au ki ngōna tino tirohanga e toru mō te wahine - kia toitū ai tō tātou ahurea Māori, ā, kia tōia ai te wahine i te kore, i te pō, ki te ao mārama. Ka tahi, ko tōu mana. Ka rua, ko tōu reo Māori. Ka tengi, ko ngō mahi. Ka wherawherahia ngēnei aronga hei upoko kōrero māku.


Ko tōu mana
Ko tā Raina Ferris:
 • “Ko te reo tuatahi o te marae, nō te wahine. He mana tuku iho tēnei.
 • Ko te reo tuatahi ki te tuitui i te muka tangata, i te ao kikokiko ki te ao wairua kia tau ai te noho a te iwi ki runga i te marae, nō te wahine.
 • He mana tuku iho nō te tapu o te wahine.”


E ngākaunui ana ahau ki ngēnei kōrero, i te mea, he poipoi, he whakatenatena ngēnei kia hoki atu ai tātou ki te wā o ngō tātou atua wāhine, nā rātou te karanga tuatahi. Nā, ki reira kimi mātauranga ai koe hei kawenga māu mō tō tū ki runga marae; hei tuku ki ngō whakatupuranga. Ka tau pai ai ngērā mātauranga, ngērā whakamāramatanga ki roto i a koe, kātahi ka tū pakari, ka tū rangatira inā tū ana koe ki te karanga. Ko tōu mana tērā e kore rawa e motu.
Me he korokoro tūī
Ko tōu reo
Ko tā Aroha Yates-Smith: “Ko te reo te taonga me āta poipoi.” Whakaae katoa ana ahau ki tēnei whakahau āna; kāore i kō atu, kāore i kō mai.  I tēnei ao hurihuri, ko te karanga anahe te tikanga e ū tonu ai, e kawe tonu ai ki te reo o ngō tātou tūpuna. Kāorekau ngō reo Māori, e kore rawa e taea e koe te karanga. Kua tāmate kē te reo o te paepae. Ka tū ake a tāne, ka kite atu he tauiwi tō te ope whakaeke, ka tahuri ia ki te kōrero i te reo Pākehā. Me whakamutu atu tēnei āhuatanga!


He reo rangatira tō tātou reo, me whai tonu kia kounga rawa, kia eke ki ōna tihitihi ki tua rawa o kapenga. Mā te mana o arero ka kōrero ai, ka whakapuaki ai. Ko te mate o te reo kei roto i ngō tātou ringaringa. Me pupuri tēnei tino taonga mō ake tonu atu hei koha ki ngā tātou uri whakaheke.   
Whakarongo atu ki tēnei kōnae oro mō ngā āhuatanga o te karanga:
Ko āu mahi
Ko tā Pānia Papa: “Me whakatū i tētehi wānanga e taea ake ai ngā kuia ki te whakaputa i ā rātou wheako, mātauranga ki te karakia, ki te karanga, ki ngā āhuatanga whakawhānau, e pā tonu ana ki te wāhine kei ngaro ēnā mātauranga i tēnei ao hurihuri.”


Kua riro mā tātou ngā mahi a rūruhi mā hei whakahoki. Ko te whakangungu i ngā taitamariki, ko te whakaako i ngā kōrero o mua, ko te hāpai i te karanga kia toitū tōna mana me ngōna tikanga, ā, whanake ake nei. Me taunaki tātou i ngō tātou hoa, huānga hoki ki te ako i te reo kia tū pakari ki runga i te marae. Me noho tahi tātou me te whānau ki te āta whakatakoto i tētehi rautaki karanga hei aronga, hei ārahi hoki i ngā mahi kia kōkiri whakamua. Otirā, me hokihoki tātou ki ngō tātou kāinga waewae ki te whakapiki i tōna wairua mā te pupuri i ngā tikanga me ngā kawa o tēnā marae, o tēnā kāinga taurikura.


Tēnā te whakaaro o te whakarauora ahurea, tēnā te mana o te karanga! Ka mutu.

1. Ko ngā pukapuka kāore i whakaputa
KMW4 Te Whakatau Reading Compilation
Te Wānanga-o-Raukawa, Poupou Karanga
Ōtaki
2009


2. Ko ngā hōtaka pouaka whakaata
Papa, Pānia, Harata Williams me Aroha Yates-Smith
“Karanga”
Te Tēpu
Whakaata Māori
Nō te 29 o Mahuru 2013
30 mins
Whakaata Māori
Tāmaki-Makaurau

2013

21/04/2016

Nō whea te karanga?

Ko Haupai Puke, kei Pūrekireki-Wīwī Marae, Pirongia

He Kupu Whakataki

E huatakina ana e au te ako mō te karanga mā te rāranga i tētehi whāriki.

Ko ngā whenu e kōrero nei, ko te orokohanga o te ao me te mana o te wahine, atua mai, tangata mai. Kātahi ka whakamārama mai i te wairuatanga mō te karanga. Whai atu i tēnā, ka whakamahuki i te karanga me ngētehi o ngā āhuatanga. Hei tāpiri atu, ka tirohia te kawe o te karanga i te pōwhiri. Nā, ka tapiki atu ki te whakarārangi i ngētehi tikanga hei aronga mō te kaikaranga.

He tīmatanga noa iho tēnei hei tūāpapa mō ngā akoranga me ngā wheako, whanake ake nei.

Ko te mana o te wahine nō te orokohanga

I te tīmatanga, ko Te Kore. Ka tautini, ka taumano ngōna tini āhuatanga katoa. Ka whakatauiratia mai, he mana tō te wā, kia manawanui tātou. Ko te tuarua, ko Te Pō. Nō konei, i ahu mai ai te ira wahine kia puta ake te ira atua.
Ko Papatūānuku te matua o te tangata [1]. Nōna anō ngā tikanga o te manaaki, o te aroha, o te whāngai, o te takohanga hoki a te whaea ki tāna tamaiti. Ko te tino tauira o te tamaiti, ko tōna whaea; kāore i kō atu i a Papatūānuku. Nōna hoki te reo tuatahi i riro ai i te wahine te mana o te karanga.
Ko Hine-ahu-one te tangata tuatahi o tō tātou nei ao, ā, ko te tangata tuatahi i hongia. Nāna i whakatauira mai te tapu o te wahine, ka mutu, he tapu tō te whare tangata. Me aro tātou ki te hā o Hine-ahu-one hei whakakite i te rerehua o tātou, o te wahine.
Katoa ngēnei tauira nō te orokohanga o te ao, e whakaahua ana i te mana me te tapu o te wahine inā tū ana ia hei kaikaranga mō tōna marae, otirā, mō tōna iwi.
He tauira moko kauae, Marutehiakina, Pūrekireki-Wīwī Marae
Ko te Wairuatanga
Kia tauwehea te kupu ‘wairua’ ki te ‘wā-i-rua’, e mōhiotia ana, e rua ngā wāhi e kuhu ana te kaikaranga i te wā kotahi.[2] Ko te ao kikokiko me te ao wairua; ko te tangata whenua me te manuwhiri; ko te pō me te ao mārama. Waihoki, he hou katoa ngēnei tū āhuatanga e raranga haere ana, ā, me takatū te kaikaranga.
Ko tā te kaikaranga mahi, he tūhonohono i ngā ao e rua nei mā te whakaputa o tōna reo, mā ngāna kupu, mā te heke o te hūpē, me te rere o ngā roimata. Ka tutū te hīnawanawa o te kiri, ko te wairua tērā. He mea ka rangona e te whatumanawa. Ko tōna tikanga, ka whakaohooho te karanga i te wairua o te minenga kua tatū mai.

He aha oti te karanga?
He maioha, he reo rāhiri te karanga. Ko ngā tini kaupapa katoa nō tuaukiuki, i tīmataria e te karanga. Nō te reo tuatahi nei, ka whārikihia te tūāpapa o te wairua o ngā hui. Koinei pea te take me tino whakapono te kaikaranga ki te wairua e taea ai e ia te whiri i ngāna kupu. Ko tā te karanga, anō nei he taura kei waenga i te ao kikokiko me te ao wairua.  
Ko te tino pūtake o te karanga, ko te kāre ā-roto me puta. Ka tukua te puna roimata kia rere hei whakamāmā i te mamae. He ora hoki kei roto i tēnā. Me mate tūturu te tangata kia rongo i te matemateāone, i te aroha hōhonu nei.
Ko te rangi o te karanga, he tōiri, he waitī e taurite ana ki te whakawhānautanga mai o te pēpi ki te ao tūroa. Ka tau atu tōu reo ki tētehi taumata e tika ana mōu kia tūhono atu ki tētehi ao kē atu, ki te ao wairua.[3] Kotahi tonu te hā o te karanga kia māro te haere o te raranga.

Ko tā te karanga mō te pōwhiri
Ko Donna Mahanga me ngā manuwhiri i te huritau ono tekau o tōku māmā


Nō aweko, ko te pōwhiri tonu te wā e tino kite ai ā tātou tikanga, ā, mohoa noa nei. Ka āta raupapahia ngā mahi a te tangata whenua me te manuwhiri me ngērā hoki a te wahine me te tāne. Nā reira, he wā tika ka kuhu mai ai te karanga.
Mā te haukāinga e wāwāhi kia eke te manuwhiri ki runga i te marae. Ka whakahokia e te kaikaranga tuatahi o te manuwhiri, ā, ka hua atu i te reo aumihi me te whakamōhio atu ko wai mā rātou, nō whea rātou, ā, ka hono atu hoki ki ngā whakapapa, ngā tohu whenua me ngā tāngata o te haukāinga.
Ko te karanga tuarua, he tangi, he whakamānawa atu hoki ki ngā tini mate o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ka whakatara atu ngā kaikaranga i ngā wairua, ā, mā ngā tāne rātou e tuku me ā rātou whaikōrero. Ka tengi, ko ngā karanga e whakatakoto ana i te kaupapa e hui ai te minenga. Me hāngai pū ngā kupu ki te kaupapa. He tau-utuutu te whakahaere o te karanga; he tuku, he whakarongo, he whakautu.
Whakatakotoria tētehi koha, ka karanga atu te tangata whenua mō ngā whakaaro i horahia. Kāti rā, mutu ana te harirū, ka karanga te ope ki te tari o te ora, ki te kai. He tauira māmā noa iho tēnei, hoi, tārake ana te kitea, he tino tikanga tā te whanaungatanga a te Māori, tā te pōwhiri.

Ko ngā tikanga mō te karanga
Kāore i ārikarika ngā tikanga katoa a te karanga, nā reira, kua whakatūtira ngētehi tikanga matua hei whakaarotanga māku.
 • Ko te reo Māori: kia eke kairangi te karanga, me eke hoki tōu reo Māori. Mā tōu reo e whakaputa ngā kāre ā-roto, e whakahāngai kupu ki te horopaki o te wā.
 • Me mātua tautoko koe e tōu whānau, e tōu iwi hoki kia tū rangatira ai koe.
 • Ko te hauora: arā, me pakari te hinengaro, te tinana me te wairua.
 • Ko tōu hā: kei te puku tonu tōu kaha, me ako me pēwhea te tuku tika i tōu reo, pērā i ngā kaiwaiata.
 • Ko te whakaharatau: rapua ngā wāhi pai mōu ki te tuku i ō karanga. Kei te taha moana, kei runga pātiki, kei ngā tihi o ngā rākau, ngētehi o ngā wāhi pai hei whakangungu.[4]
 • Ko te whakarite i a koe anō i mua i te tuku i ngā karanga. He mea nui tēnei kia arahina koe me ō mahi.
He Kupu Whakakapi
Ko te karanga, he tuitui i a tātou. Ko te oro kē e tōia ana i te taha wairua, ā, ka hono ai te ao kikokiko ki te ao wairua. Ko ngā kupu, me tino hāngai ki te kaupapa kia ea, kia rerehua hoki.

Nā reira, ko wairua, ko whakaaro, ka puta ake a pūkenga.[5] Ko ngēnei ngā whenu matua hei waihanga i tōku whāriki.

He rārangi rauemi

1. Ko ngā kōrero ā-waha

Mangan, Hinureina
“KMW1 Te Whāriki”
Kauwhau
Tāmaki-Makaurau
14 Hōngongoi 2013
Papa, Pania
Wānanga Karanga
Te Panekiretanga o te Reo
Te Ara o Tāwhaki, EIT
Ahuriri
15 Kohitātea 2011

2. Ko ngā pukapuka whakaputa

Best, Elsdon
Māori Religion and Mythology Part 1
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Te Whanganui-a-Tara
1995
Matenga-Kohu, Jayne me Jude Roberts
Pōwhiri Rituals of Encounter
Wotz Wot Ltd
Kemurēti
2006
Moko Mead, Hirini me Neil Grove
Ngā Pēpeha a ngā Tīpuna
Victoria University Press
Te Whanganui-a-Tara
2001
Orbell, Margaret
The Illustrated Encyclopedia of Māori Myth and Legend
Canterbury University Press
Ōtautahi
1995
Walker, Ranginui
Ka Whawhai Tonu Mātou Struggle Without End
Penguin Books
Tāmaki-Makaurau
1990

3. Ko ngā pukapuka kāore i whakaputa

KMW1 Te Whāriki Reading Compilation
Te Wānanga-o-Raukawa, Poupou Karanga
Ōtaki
2009


[1] Moko Mead, wh 240
[2] Ferris, wh 27
[3] Papa, P
[4] Mangan, H
[5] Papa, P

27/10/2015

Manaakitanga

Ka mihi rā te ngākau ki a +Sonya Van Schaijik mōna i tono mai kia tuhi kōrero ahau mō te pukapuka #EdBookNZ 2015. Kei te tuakana, kua rangatira tēnei kaupapa i a koe.

Uia mai ahau, he aha te manaakitanga?Ka hoki, ko te iho o te aroha

Ko Kiara me Delilah i Kāwhia Moana
Whakapakeke mai ahau i te mōhio, me mātua tautiaki i te manuwhiri ahakoa ko wai, ahakoa nō whea, ahakoa he aha tana take. Whāngaihia, atawhaitia, āta poipoia te tangata kia pai tana noho. Ina tomo atu tētehi tangata ki tō kāinga, kia kaua koe e pātai atu, “He kapu-tī māu?” kei whakamā ia i runga i tana kore hiahia ki te whakararu i a koe. Ko tāu kē nā, he whakataka kai, inu hoki me te kī atu, “Tēnā, kia kai tātou.” Hei whakaū i tāku e kōrero nei,

He kai nā te ringaringa whero i taka.


Ko tōku whānau waiwaiā e waiata ana i Maniapoto E - he waiata mō te manaaki tangataKāore te manaakitanga i ākona i te kura, pērā i te pāngarau, eaoia, he tikanga ia ka kite ā-whatu, ka mahi ā-ringa, ka rongo ā-ngākau, kātahi ka whai atu. Ko ngōku tino tauira i a au e tamariki ana, ā, mohoa noa nei, ko ruruhi mā, ko koroheke mā. Kāore he painga i a rātou mō te manaaki i te tangata. He aroha nō rātou ki te hāpai i te mana o tētehi atu i mua i te paku whakaaro ki a rātou anō. Ehake hoki i te mea, ka whakamōmona te tangata mō ngāna ake mahi ki te manaaki i tētehi atu. He whakahīhī tēnā. E tika ana, waiho mā te tangata (koe) hei mihi. Hāunga atu, he uara, he mātāpono tuku iho a te Māori te manaakitanga kei kīia,
He tangata takahi manuwhiri, he marae puehu.
Tārake ana te kitea i ngā momo āhuatanga o te kumanu i ngēnei wā nei, ko te whāngai mōkai i te SPCA tērā, ko te tuku koha mō tētehi kaupapa, mō tētehi tangata e raru ana mā te ipurangi hoki tērā. Ka pā te rongo i te hēmanawa, i te pāmamae o tētehi atu, ā, ka pupū ake te hiahia ki te āwhina atu ahakoa kāore i te tino mōhiotia ko wai tērā tangata. Tēnei anō te manaakitanga, waihoki, te aroha.

Kia hoki ngā mahara ki ō ake wheako whaiaro hei manene, hei waewae tapu ki tōu kura, ki tōu wāhi mahi rānei.
 • Nā wai koe i āta whakamōhio atu ki ngā tikanga a tō mahi hou? 
 • Nā wai koe i whakaatu atu kei whea te whareiti, kei whea te tūnga waka, kei whea ngā kapu hei mahi kawhe māu? 
 • Nō tō tomokanga atu ki te tari o te kura, i mihia koe? I mōhio te taupaepae, otirā, ko ngā kaimahi katoa o te kura ki te take o tō taenga atu i taua wā rā? 
 • I whakatūria tētehi pōwhiri, mihi whakatau rānei mō koutou ko tōu whānau? 
 • I whāngaihia koutou? 
 • I whakaritea tō akomanga, tō tuakiri mō te pae tukutuku o te kura, tō īmēra, ō taputapu whakaako, aha atu, aha atu? 
 • He aha ngā mea i kite ā-whatu, i mahi ā-ringa, i rongo ā-ngākau, kia kīia i manaakitia koe? 
 • Nā, kei te manaakitia tonutia koe i tēnei wā? 
 • Ki ō whakaaro, he aha ngā āhuatanga me panoni kia tino hāneanea te noho a te manene ki tōu kura? 
 • Ina tae atu koe ki tētehi hui, he aha i meatia ai he hui nui whakaharahara, ngahau katoa, i tētehi hui noa? 
Katoa ngēnei pātai e tohu mai ana i ngā āhuatanga o te manaakitanga. Hei kōpaki ake, mau roa ana te rongonui o tēnei kōrero nā te apotoro, nā Ruka 6:31,

A, ko tā koutou e pai ai kia meatia e ngā tāngata ki a koutou, meatia anō e koutou ki a rātou.Heoti, ehake mō te tangata anahe te manaakitanga. I tēnei wā o te mahana haere o te ao, o te whakapau rawa o Papatūānuku, kei te horapa te mōhio, me mātua manaaki hoki tātou i te taiao. He aha ngā tikanga i tō kura hei manaaki i te taiao, i a Papatūānuku, i a Tāne-māhuta, i a Tangaroa? Ka whāia ngā tikanga tukurua? Ka pēwhea hoki koutou ki te whakaiti i te para me te tiaki i te hiko?

Hei matapaki mō te akomanga, mō te wāhi mahi rānei, 
 • Ka pēwhea koutou ki te manaaki i te whānau o te tamaiti? 
 • E mōhio ana koe ki te whakahua tika i ngā ingoa o tēnā, o tēnā o ngā tamariki? 
 • Hei kaiako, ka āta whakamōhio atu koe ki ngā whānau he aha ngā kaupapa e heke mai nei ia te wiki, ia te wāhanga o te tau? 
 • Ki te hiahia koe ki te whakatū hui me ngā mātua, ngā kaitiaki rānei o ngā tamariki, me tae atu rātou ki te kura hui ai? Ka whakarite rānei koe kia hui ki tētehi atu wāhi e pai ana ki a rātou?
Hei whakatauira atu, e mīharo pai ana ahau ki tētehi kura, ki te tonga o Tāmakimakaurau, me tā rātou mahi ki te taunaki i ngā mātua o ngā tamariki o te akomanga teina. I te tīmatanga o te tau, rā atu, rā atu, nō te hauwhā ki te toru karaka i te ahiahi, ka tae atu ngā mātua ki te akomanga ki te tiki i ā rātou tamariki nohinohi. Ka noho rātou ki waho tatari ai, nā wai rā, ka hoihoi haere ngā pakeke, ka hōhā haere ngā pēpi, ā, he kore hoki nō ngā ākonga ki te aro ki ngā mahi whakamutunga mō te rā. Kātahi ka toko ake te whakaaro ki te whakarite i taua wā, hei wā whānau kē. He wā hei ako tahi rātou katoa i ngā waiata me ngā kēmu akoako a te akomanga, hei whakahoahoa, hei tuku pānui, hei whakarata hoki mā ngā tēina ki ngā āhuatanga o te kura. I tino whai hua tēnei tūmomo panonitanga. Nā te tini i tētehi tikanga paku noa nei, ka ora ai te katoa. Hei whakakapinga māku,

Ko Maru kai atu, ko Maru kai mai, ka ngohengohe.
He Rourou Mā Koutou - he waiata anō tēnei mō te manaaki tangata


Hei konei mai i roto i ngā tauwhirotanga
@temihinga


Hei tohutoro
Manaakitanga - Te Wiki o te Reo Māori 2011 Te Taura Whiri i te Reo Māori
Resource Kit for Student Teachers Reflective of Manaakitanga. Kaupapa Māori in Early Childhood Centres
Mead, Hirini Moko (003) Tikanga Māori. Living by Māori Values nā Huia Publishers i whakaputa. Te Whanganui-a-Tara.